mình cần làm một trang web bán hàng bằng wordpress. yêu cầu cơ bản úp khoảng 500 sản phẩm. sử dụng theme flastsome có reponsip, woocomer, stp mail, yaoseo,... các plusin cơ bản. cả hosting domain .com. bác nào làm báo giá em với ạ

mình cần làm một trang web bán hàng bằng wordpress. yêu cầu cơ bản úp khoảng 500 sản phẩm. sử dụng theme flastsome có reponsip, woocomer, stp mail, yaoseo,... các plusin cơ bản. cả hosting domain .com. bác nào làm báo giá em với ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
mình cần làm một trang web bán hàng bằng wordpress. yêu cầu cơ bản úp khoảng 500 sản phẩm. sử dụng theme flastsome có reponsip, woocomer, stp mail, yaoseo,… các plusin cơ bản. cả hosting domain .com. bác nào làm báo giá em với ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/784311228936437/