Mình cần làm 1 website giống web bên dưới bình luận. Bạn nào làm đc báo mình nha.

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần làm 1 website giống web bên dưới bình luận. Bạn nào làm đc báo mình nha.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/860147234686169/