Mình cần làm 1 web sử dụng theme flatsome theo giao diện như 1 website mẫu

Câu hỏi:
Mình cần làm 1 web sử dụng theme flatsome theo giao diện như 1 website mẫu

Yêu cầu: