Mình cần chuyển web giữa 2 host directadmin Bạn nào hỗ trợ mình với, phí bao nhiêu m gửi, tks

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần chuyển web giữa 2 host directadmin
Bạn nào hỗ trợ mình với, phí bao nhiêu m gửi, tks
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/853838928650333/