mình cần 1 bạn làm web với chức năng như web https://hoatube.com/ thanks

Câu hỏi từ Group FB:
mình cần 1 bạn làm web với chức năng như web
https://hoatube.com/

thanks
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/805992236768336/