Mình cần 1 bạn làm plugin tinh chỉnh lại rss của wordpress theo yêu cầu. Cụ thể là show full content bài viết vào link rss của web + đổi đường dẫn rss + thêm đoạn code after content là dc

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần 1 bạn làm plugin tinh chỉnh lại rss của wordpress theo yêu cầu. Cụ thể là show full content bài viết vào link rss của web + đổi đường dẫn rss + thêm đoạn code after content là dc
Nguồn: Redirecting...