Mình cần 1 bạn code giá vận chuyển( đơn giản )và thanh toán paypal cho wordpress ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần 1 bạn code giá vận chuyển( đơn giản )và thanh toán paypal cho wordpress ạ
Nguồn: Redirecting...