Mình cần 1 bạn build làm theme wp theo wireframe hiện tại đã có html ae nào nhận ib mình trao đổi

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cần 1 bạn build làm theme wp theo wireframe hiện tại đã có html ae nào nhận ib mình trao đổi
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/796714714362755/