Mình cài pop up theo link của : [https://codfe.com/tao-popup-bao-gia-bang-lightbox-trong-flatsome/](https://codfe.com/tao-popup-bao-gia-bang-lightbox-trong-flatsome/) mà không được. Bro nào giúp mình với được không. Mình xin cảm ơn

Mình cài pop up theo link của : [https://codfe.com/tao-popup-bao-gia-bang-lightbox-trong-flatsome/](https://codfe.com/tao-popup-bao-gia-bang-lightbox-trong-flatsome/) mà không được. Bro nào giúp mình với được không. Mình xin cảm ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình cài pop up theo link của : https://codfe.com/tao-popup-bao-gia-bang-lightbox-trong-flatsome/ mà không được. Bro nào giúp mình với được không. Mình xin cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/678462856187942/