mấy bác có plugin nào hỗ trợ auto . tự chọn tag trong post . khi bài đăng đc upload lên auto ko ?

mấy bác có plugin nào hỗ trợ auto . tự chọn tag trong post . khi bài đăng đc upload lên auto ko ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
mấy bác có plugin nào hỗ trợ auto . tự chọn tag trong post . khi bài đăng đc upload lên auto ko ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/651654048868823/