Mấy bác cho mình hỏi là muốn làm web truyện từ WP thì nên xài những plugin nào vậy?

Mấy bác cho mình hỏi là muốn làm web truyện từ WP thì nên xài những plugin nào vậy?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mấy bác cho mình hỏi là muốn làm web truyện từ WP thì nên xài những plugin nào vậy?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/560505354650360/