Mấy bác cho e hỏi chút : Không hiểu sao khi e clear Cache trên web thì web nó không cập nhật bài đăng mới mà phải clear Cache trên web + clear luôn Cache Cloufare thì bài đăng mới được cập nhật . Vấn đề này là do đâu với sửa kiểu gì vậy mấy bác @@

Câu hỏi từ Group FB:
Mấy bác cho e hỏi chút : Không hiểu sao khi e clear Cache trên web thì web nó không cập nhật bài đăng mới mà phải clear Cache trên web + clear luôn Cache Cloufare thì bài đăng mới được cập nhật . Vấn đề này là do đâu với sửa kiểu gì vậy mấy bác @@
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/799698187397741/