Mấy bác cho e hỏi chút . E dùng Plesk để quản lý Website . Nhưng không hiểu sao nó chỉ cho chạy 1 thanh CPU. Trong khi VPS 8 CPU 16 GB ram. Bác nào có kinh nghiệm dùng Plesk chỉ e cách cho 8 THANH cpu đều hoạt động giúp e với

Câu hỏi từ Group FB:
Mấy bác cho e hỏi chút . E dùng Plesk để quản lý Website . Nhưng không hiểu sao nó chỉ cho chạy 1 thanh CPU. Trong khi VPS 8 CPU 16 GB ram. Bác nào có kinh nghiệm dùng Plesk chỉ e cách cho 8 THANH cpu đều hoạt động giúp e với
Nguồn: Redirecting...