Mấy bác cho e hỏi chút : Có cách nào dùng nhiều mật khẩu khác nhau cho 1 bài viết Wordpress không mấy bác ?

Câu hỏi từ Group FB:
Mấy bác cho e hỏi chút : Có cách nào dùng nhiều mật khẩu khác nhau cho 1 bài viết Wordpress không mấy bác ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/663295381038023/