M.n cho mình hỏi làm cách nào để trỏ domain bên hawkhost về blogspot google dc ạ. Trc giờ dùng host hawkhost thì trỏ DNS mặc định. Qua bên blog thì k có hướng dẫn ạ. Xin cảm ơn!!

M.n cho mình hỏi làm cách nào để trỏ domain bên hawkhost về blogspot google dc ạ. Trc giờ dùng host hawkhost thì trỏ DNS mặc định. Qua bên blog thì k có hướng dẫn ạ. Xin cảm ơn!!
0

Câu hỏi từ Group FB:
M.n cho mình hỏi làm cách nào để trỏ domain bên hawkhost về blogspot google dc ạ. Trc giờ dùng host hawkhost thì trỏ DNS mặc định. Qua bên blog thì k có hướng dẫn ạ.
Xin cảm ơn!!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/686708175363410/