M.n cho e hỏi chút, e đang định tạo 1 contact form thì nên dùng của cf7, ninja form hay wpforms ạ?

M.n cho e hỏi chút, e đang định tạo 1 contact form thì nên dùng của cf7, ninja form hay wpforms ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
M.n cho e hỏi chút, e đang định tạo 1 contact form thì nên dùng của cf7, ninja form hay wpforms ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/808810719819821/