Lúc trước mình có làm bên Nina web code (không phải WP), mình đã thêm chứng chỉ SSL và giờ cần bạn hiểu code để thêm chức năng http sang https. Ai làm đc thì ib mình nhé. Cảm ơn mọi người

Lúc trước mình có làm bên Nina web code (không phải WP), mình đã thêm chứng chỉ SSL và giờ cần bạn hiểu code để thêm chức năng http sang https. Ai làm đc thì ib mình nhé. Cảm ơn mọi người
0

Câu hỏi từ Group FB:
Lúc trước mình có làm bên Nina web code (không phải WP), mình đã thêm chứng chỉ SSL và giờ cần bạn hiểu code để thêm chức năng http sang https. Ai làm đc thì ib mình nhé. Cảm ơn mọi người
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/758551928179034/