Lỗi tính năng Translations

Các bạn cho mình hỏi, web của mình có 2 ngôn ngữ Anh-Việt, nhưng hiện không sử dụng được tính năng Translate, ngoại trừ Hompepage ra thì tất cả các trang khác đều không thể sử dụng tính năng translate, click vào chỉ hiển ra 1 trang trắng tinh. Không hiểu bị làm sao nhờ các bạn tư vấn giúp mình với.
Mình sử dụng Wordpress 4.9.11

Bạn đang dùng plugin gì ???

Phải biết là bạn dùng Plugins gì để trans nhé.