Lỗi theme GeneratePress và Advanced Database Cleaner PRO

Câu hỏi:
MÌnh dùng theme GeneratePress và dùng plugin Advanced Database Cleaner PRO, xóa ảnh ở post xong clear cache mà vẫn còn ảnh vs video như ko xóa, ko biết làm sao để nó ko còn cache vs nó ko hiện những gì mình xóa trên post vậy ae?
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | MÌnh dùng theme GeneratePress và dùng plugin Advanced Database Cleaner PRO, xóa ảnh ở post xong clear cache mà vẫn còn ảnh vs video nh�...