Lỗi soạn thảo văn bản trong theme SAHIFA

Lỗi soạn thảo văn bản trong theme SAHIFA
0

Em đang dùng theme sahifa 5.6 nhưng bị lỗi soạn thảo.

  • Em tạo bảng nhưng khi xuất ra văn bản thì bị mất hết border (như hình)

  • Em tạo danh sách (list) thì các dấu stick cũng không hiển thị (như hình)

Nhờ Anh Chị trong diễn đàn hỗ trợ giúp.

Bạn bổ sung hình ảnh lỗi nhé