Lỗi shortcode khi nâng cấp lên Wordpress 6.2.1

Câu hỏi:
có anh chị nào bị lỗi shortcode khi nâng cấp lên wordpress 6.2.1 không ạ.
Nguồn: Redirecting...