Lỗi plugin Elementor

Câu hỏi:
cho mình hỏi 1 chút là mình có tự custom theme website blog mà mình sài Elementor lúc được lúc không được là sao nhỉ mn ??(cụ thể là khi bấm edit page with elementor nó chỉ load)
Nguồn: Redirecting...