LỖI KỸ THUẬT: không thể tải biểu mẫu. Chi tiết: Đã xảy ra lỗi: [object Object] Trạng thái văn bản: parsererror

Khách hàng của tôi đang sử dụng Prestashop 1.6 và gặp lỗi xác thực khi khách truy cập muốn tạo tài khoản. Trang web gặp lỗi sau:

LỖI KỸ THUẬT: không thể tải biểu mẫu. Chi tiết: Đã xảy ra lỗi: [object Object] Trạng thái văn bản: parsererror

Nếu tùy chọn URL thân thiện của bạn được bật ở phần phụ trợ, đôi khi loại lỗi này đang tạo ra. Tôi đã giải quyết sự cố bằng cách chỉnh sửa tệp tin authentications.js. Tôi đã thay thế url: baseUri thành url: baseUri + ‘index.php? Controller = verify’ và nó thực sự là một mẹo nhỏ. Lỗi đã biến mất và khách truy cập có thể tạo tài khoản ngay bây giờ.