Lỗi khi thay đổi đường dẫn domain trong phần cài đặt của Wp-admin (Mọi người ơi giúp mình Lỗi này với ạ. Mình không có am hiểu thông tin về phần này nên không biết cách sửa lỗi này như thế nào )

Lỗi khi thay đổi đường dẫn domain trong phần cài đặt của Wp-admin (Mọi người ơi giúp mình Lỗi này với ạ. Mình không có am hiểu thông tin về phần này nên không biết cách sửa lỗi này như thế nào )
0

Câu hỏi từ Group FB:
Lỗi khi thay đổi đường dẫn domain trong phần cài đặt của Wp-admin
(Mọi người ơi giúp mình Lỗi này với ạ. Mình không có am hiểu thông tin về phần này nên không biết cách sửa lỗi này như thế nào )
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/710783946289166/