Lỗi hình ảnh không hiển thị trên trình duyệt safari

Lỗi hình ảnh không hiển thị trên trình duyệt safari
0

Hi mọi người, em gặp vấn đề khi người dùng sử dụng trình duyệt safari thì website không hiển thị ảnh, em có dùng webp thì có biết nó không hỗ trợ hiển thị trên trình duyệt safari sau đó đã tắt, em đã xóa cả cache website, cloudflare nhưng vẫn không khả thi, mọi người ai đã gặp trường hợp này có thể giúp em được không em, em xin cảm ơn