Logo & Menu ở tiêu đề trung tâm trong Chủ đề Win Agent PRO

Hiện tại Chủ đề Win Agent PRO rất phổ biến cho trang Real State. Tôi đã làm việc trong một dự án và khách hàng của tôi muốn đặt logo & menu ở giữa Header. Tôi đã làm điều này bằng cách làm theo các chỉnh sửa

.title-area {
  float: left;
  padding: 12px 0;
  width: 100%;
}
.header-image .site-title a {
  background-position: center center !important;
}
.site-header .widget-area {
  clear: both;
  display: table;
  margin: 0 auto;
  text-align: center;
  width: 100%;
}

Tôi đã thêm mã vào tệp style.css