Loại bỏ Hiệu ứng thu phóng hình ảnh trên các sản phẩm WooCommerce trong Chủ đề Beaver Builder

Theo mặc định, hình ảnh hiển thị trên các trang sản phẩm WooCommerce có hiệu ứng thu phóng. Một hình ảnh sẽ được người dùng phóng to khi di chuột. Bạn có thể dễ dàng tắt hiệu ứng thu phóng này bằng cách sử dụng một vài dòng mã.

Đoạn mã PHP: Loại bỏ Hiệu ứng Thu phóng

Với chủ đề con Beaver Builder của bạn đang hoạt động, hãy chuyển đến Appearance> Themer Editor trong bảng điều khiển WordPress. Sau đó, mở tệp functions.php của chủ đề con của bạn và nhập các mã PHP sau vào cuối.
add_action ('init', 'wpd_remove_zoom_effect_wc_product');
function wpd_remove_zoom_effect_wc_product () {
    remove_theme_support ('wc-product-gallery-zoom');
}
Lưu các thay đổi và xóa bộ nhớ đệm (nếu có). Hiệu ứng thu phóng sẽ bị tắt ngay bây giờ trên các trang sản phẩm của WooCommerce.