Lấy mật khẩu quản trị bằng PHPMyAdmin

Phương pháp này được yêu cầu khi bạn không thể đặt lại mật khẩu từ trang đăng nhập WordPress. Cá nhân tôi đang làm theo các kỹ thuật này:

Lúc đầu, tôi đang cài đặt WordPress mới tại localhost của mình và tạo tài khoản quản trị viên. Sau đó, tôi đang mở phpMyAdmin của localhost và sao chép mật khẩu từ bảng wp_users (hình ảnh đính kèm).

Bây giờ đăng nhập vào CPanel của máy chủ của bạn và mở phpMyAdmin. Tìm cơ sở dữ liệu chính xác được kết nối với trang web của bạn và duyệt qua bảng người dùng WP. Nếu có nhiều người dùng, bạn sẽ tìm thấy mật khẩu của mình và thay thế mật khẩu bằng mật khẩu của localhost.

Sau đó, bạn sẽ mở trang đăng nhập WordPress, nhập tên người dùng và mật khẩu. Nó sẽ hoạt động như một sự quyến rũ. Hy vọng rằng bài đăng này sẽ tiết kiệm một số đô la cho bạn.

Nếu bạn vẫn cần bất kỳ hỗ trợ nào, vui lòng điền vào biểu mẫu ở dưới cùng.