Làm website dạng review thì nên dùng theme nào là ok nhất ạ? Các bác cho e xin ý kiến với!

Câu hỏi từ Group FB:
Làm website dạng review thì nên dùng theme nào là ok nhất ạ? Các bác cho e xin ý kiến với!
Nguồn: Redirecting...