Làm web wp cho khách, thì đăng ký host hay vps ạ? em thấy còn cả reseller nữa. nhân tiện anh chị nào bán demo cho em thì tốt. em cảm ơn và sẽ đăng ký mua ủng hộ ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Làm web wp cho khách, thì đăng ký host hay vps ạ? em thấy còn cả reseller nữa. nhân tiện anh chị nào bán demo cho em thì tốt. em cảm ơn và sẽ đăng ký mua ủng hộ ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : Làm web wp cho khách, thì đăng ký host hay vps ạ