Làm sao để khi bấm vào danh mục cha thì. Bên phẩn sản phẩm chỉ hiển thị danh mục con chứ không phải hiển thị sản phẩm của danh mục con ạ ???

Câu hỏi từ Group FB:
Làm sao để khi bấm vào danh mục cha thì. Bên phẩn sản phẩm chỉ hiển thị danh mục con chứ không phải hiển thị sản phẩm của danh mục con ạ ???
Nguồn: Redirecting...