Làm cho đoạn trích thanh trượt trên chủ đề Executive PRO trông giống như Outreach PRO

Chủ đề Executive PRO đang sử dụng Thanh trượt đáp ứng Genesis. Chúng ta cần sửa đổi CSS một chút. Tôi đã thực hiện các thay đổi sau trong tệp style.css:

Chuyển đến dòng số 890 và thay thế dòng điện bằng dòng này

.content .genesis_responsive_slider .slide-excerpt {
  background: none repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.7);
  margin: 0;
  opacity: 1;
  padding: 3%;
}

Chuyển đến dòng số 913 và thay thế dòng điện bằng dòng này

.content .genesis_responsive_slider p {
  color: #ddd;
  margin: 0;
}

Chuyển đến dòng số 954 và thay thế dòng điện bằng dòng này

.content .genesis_responsive_slider .flex-control-nav {
  margin: -40px 0 0;
  padding-left: 0;
  text-align: center;
}

Bây giờ, hãy truy cập trang cài đặt thanh trượt (Genesis-> Slider) và thiết lập chiều rộng của vùng nội dung đoạn trích là 35%. Ngoài ra, bạn sẽ thay đổi vị trí thanh trượt từ trên xuống dưới