Làm cách nào để thay đổi slug danh sách trong AgentPress Listing Plugin?

I’m also looking to change the name of the “listings” slug. Is this possible with this plugin? Currently my listing slug is site.com/listings and I’d like it to be site.com/properties-for-sale.
Cách rất dễ dàng, bạn có thể thay đổi slug cho danh sách của mình. Plugin AgentPress Listings có một bộ lọc agentpress_listings_post_type_args. Sử dụng điều này, bạn có thể thay đổi bất kỳ thành phần nào của loại bài đăng "danh sách".

Bước 1: Thêm tập lệnh nhỏ này vào tệp functions.php của bạn

add_filter( 'agentpress_listings_post_type_args', 'gd_listing_custom_slug' );
function gd_listing_custom_slug( $args) {
  $args['rewrite'] = array('slug' => 'properties-for-sale' );  
  return $args;
}

Bước 2: Xóa cấu trúc liên kết cố định của bạn.

  • Điều hướng đến Trang tổng quan> Cài đặt> Trang Permalink
  • Nhấp vào nút "Lưu thay đổi"
Bây giờ hãy làm mới trang web của bạn và nhấp vào nút “xem danh sách” hoặc “tiêu đề danh sách”. Bạn sẽ nhận được slug mới cho danh sách của mình.