Kỳ này em học môn Thương mại điện tử, làm trang web tương tự như này https://ctychuyentienquoctelananh.com/ Em mới tìm hiểu Wordpress. Mọi người cho em hỏi website trên dùng theme gì vậy ạ, Em cảm ơn mn.

Câu hỏi từ Group FB:
Kỳ này em học môn Thương mại điện tử, làm trang web tương tự như này https://ctychuyentienquoctelananh.com/
Em mới tìm hiểu Wordpress. Mọi người cho em hỏi website trên dùng theme gì vậy ạ, Em cảm ơn mn.
Nguồn: Redirecting...