Không liên quan tới wp, các bác có ai viết được add-ons leech bài viết cũ-mới cho mã nguồn xenforo hoặc cấu hình cái leech tin tự động của xenforo nó lấy được 100% nội dung không ạ, mặc định của nó chỉ lấy được có 1 đoạn.

Không liên quan tới wp, các bác có ai viết được add-ons leech bài viết cũ-mới cho mã nguồn xenforo hoặc cấu hình cái leech tin tự động của xenforo nó lấy được 100% nội dung không ạ, mặc định của nó chỉ lấy được có 1 đoạn.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Không liên quan tới wp, các bác có ai viết được add-ons leech bài viết cũ-mới cho mã nguồn xenforo hoặc cấu hình cái leech tin tự động của xenforo nó lấy được 100% nội dung không ạ, mặc định của nó chỉ lấy được có 1 đoạn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/573073933393502/