Không biết có bạn nào dùng Hubspot và Elementer Pro không ha. Bình thường mình dùng form của CTF7 thì Hubspot sẽ tự lấy dữ liệu của form nay dùng của Elementer thì cỡ nào cung không nhận được dữ liệu. Ai có kinh nghiệm fix xin chỉ giúp mình. Cám ơn nhiều.

Câu hỏi từ Group FB:
Không biết có bạn nào dùng Hubspot và Elementer Pro không ha. Bình thường mình dùng form của CTF7 thì Hubspot sẽ tự lấy dữ liệu của form nay dùng của Elementer thì cỡ nào cung không nhận được dữ liệu. Ai có kinh nghiệm fix xin chỉ giúp mình. Cám ơn nhiều.

Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | Không biết có bạn nào dùng Hubspot và Elementer Pro không ha