Không biết có bác nào gặp trường hợp này chưa ạ? Bọn em làm web bằng wordpress, nhiều web trên cùng host, mà có web index lên trang tìm kiếm google rất sớm, mà có web cả mấy tháng rồi vẫn không thấy đâu Hic Các cao nhân cho em xin kinh nghiệm với ạ

Không biết có bác nào gặp trường hợp này chưa ạ? Bọn em làm web bằng wordpress, nhiều web trên cùng host, mà có web index lên trang tìm kiếm google rất sớm, mà có web cả mấy tháng rồi vẫn không thấy đâu Hic Các cao nhân cho em xin kinh nghiệm với ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Không biết có bác nào gặp trường hợp này chưa ạ?
Bọn em làm web bằng wordpress, nhiều web trên cùng host, mà có web index lên trang tìm kiếm google rất sớm, mà có web cả mấy tháng rồi vẫn không thấy đâu
Hic
Các cao nhân cho em xin kinh nghiệm với ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/677909599576601/