Không biết có anh chị nào dùng Divi plugin không. Có cái nơi nào để em học nó không ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Không biết có anh chị nào dùng Divi plugin không. Có cái nơi nào để em học nó không ạ?
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | Không biết có anh chị nào dùng Divi plugin không