Hướng dẫn xoá sản phẩm thì hình ảnh và thư viện ảnh của sản phẩm WooCommerce cũng xoá theo

Hướng dẫn xoá sản phẩm thì hình ảnh và thư viện ảnh của sản phẩm WooCommerce cũng xoá theo
0

Bạn Mulder Nguyen đặt câu hỏi:

Các bác cho em hỏi… Có cái Plugin nào đồng bộ thư viện ảnh và sản phẩm không ạ.

Kỉu là xoá sp thì ảnh của sp đó trong thư viện cũng xoá theo luôn á.

Tại vì shop bán hàng thì hàng tuần sp hết hàng nhìu và phải xoá nhiều, mà hg xoá ảnh thì lâu ngày dài tháng số lượng ảnh sẽ rất lớn.

Những ảnh của sp đã xoá sẽ hg dùng đến mà để vậy lâu ngày số lượng ảnh đó sẽ rất lớn… Làm ảnh hưởng đến Web

Thank mn đã quan tâm ạ

Ad CỌP trả lời:

Chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme:

add_action('after_delete_post','wpvn_delete_post_images',10,1);
function wpvn_delete_post_images($post_id)
{
  $featured_image_id = get_post_meta($post_id,'_thumbnail_id',true);
  $image_galleries_id = get_post_meta($post_id,'_product_image_gallery',true);
  if(!empty($featured_image_id))
  {
   wp_delete_post($featured_image_id);
  }
 if(!empty($image_galleries_id))
 {
  $image_galleries_array = split(',',$image_galleries_id);
  foreach($image_galleries_array as $single_image_id)
  {
    wp_delete_post($single_image_id);
  }
 }
}

Chúc bạn thành công :slight_smile:

1 Like

Mình chèn thử và sau khi xóa post kiểm tra thấy ảnh vẫn còn, không xóa đc ảnh