Hướng dẫn chỉnh sửa Menu Cấp 3 của Flatsome

Hướng dẫn chỉnh sửa Menu Cấp 3 của Flatsome
0

Chào các bạn,

Theo yêu cầu của 1 số bạn về việc Menu Cấp 3 của Flatsome hoạt động không hiệu quả.
Để fix lỗi này chúng ta chèn css vào style.css đoạn mã sau:

.nav-dropdown {
	border: 1px solid #ddd;
	padding: 0
}

.nav-dropdown>li.nav-dropdown-col {
	display: block
}

.nav-dropdown .nav-dropdown-col>a,
.nav-dropdown li a {
	text-transform: none !important;
	font-size: 15px;
	font-weight: 500;
	color: rgba(102, 102, 102, 0.85);
	transition: all .2s;
}

.nav-dropdown-default>li>a {
	border-bottom: 0 !important
}

.nav-dropdown-has-arrow li.has-dropdown:before {
	border-width: 10px;
	margin-left: -10px;
}

.nav-dropdown .nav-dropdown-col>ul {
	transition: opacity .25s;
	box-shadow: 1px 1px 15px rgba(0, 0, 0, 0.15);
	border: 1px solid #fff;
	color: #777;
	background-color: #fff;
	margin-top: -40px;
	display: none;
	position: absolute;
	left: 100%;
	z-index: 9;
	min-width: 260px;
}

.nav-dropdown>li.nav-dropdown-col {
	width: 100%;
	border-right: 0
}

.nav-dropdown .nav-dropdown-col>ul li a {
	padding: 10px;
	text-transform: none;
}

.header-nav li.nav-dropdown-col:hover>ul {
	display: block !important
}

Kết quả:

Chúc các bạn thành công :slight_smile: