Hướng dẫn bật sticky sidebar cho theme Astra

Những bạn sử dụng theme Astra sẽ không cần phải cài plugin sticky sidebar nữa, chỉ cần đưa đoạn css sau vào style.css của theme, là có ngay sticky sidebar rồi.

div#secondary{
   position: -webkit-sticky;
   position: sticky;
   top: 100px;
   padding-bottom: 55px;
}

Chúc các bạn thành công!