Hướng dẫn ẩn tất cả giá tiền trong Woocommerce

Hướng dẫn ẩn tất cả giá tiền trong Woocommerce
0

Các bạn có thể chèn nội dung bên dưới vào file functions.php của theme nhé

add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'wpvndev_woocommerce_hide_product_price' );
function wpvndev_woocommerce_hide_product_price( $price ) {
    return '';
}

Thật dễ dàng phải không nào? Chúc các bạn thành công :slight_smile:

1 Like