https://khacten.com/ mọi người cho e hỏi bên khắc tên dùng theme gì vậy ạ và có theme nào giống thế này k ? thank !

https://khacten.com/ mọi người cho e hỏi bên khắc tên dùng theme gì vậy ạ và có theme nào giống thế này k ? thank !
0

Câu hỏi từ Group FB:


mọi người cho e hỏi bên khắc tên dùng theme gì vậy ạ và có theme nào giống thế này k ? thank !
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/667651253935769/