https://dailyautovn.wordpress.com/2020/08/27/tong-hop-cac-dong-xe-hang-sang-tai-thi-truong-viet-nam/ Mình đang muốn tối ưu URL mất hiển thị ngày tháng trong blog wordpress. Hiện tại nó không có chổ chỉnh "permalinks" mong ae khai sáng hộ

https://dailyautovn.wordpress.com/2020/08/27/tong-hop-cac-dong-xe-hang-sang-tai-thi-truong-viet-nam/ Mình đang muốn tối ưu URL mất hiển thị ngày tháng trong blog wordpress. Hiện tại nó không có chổ chỉnh "permalinks" mong ae khai sáng hộ
0

Câu hỏi từ Group FB:

Mình đang muốn tối ưu URL mất hiển thị ngày tháng trong blog wordpress. Hiện tại nó không có chổ chỉnh “permalinks” mong ae khai sáng hộ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/631004780933750/