https://dailyautovn.wordpress.com/2020/08/27/tong-hop-cac-dong-xe-hang-sang-tai-thi-truong-viet-nam/ Mình đang muốn tối ưu URL mất hiển thị ngày tháng trong blog wordpress. Hiện tại nó không có chổ chỉnh "permalinks" mong ae khai sáng hộ

Câu hỏi từ Group FB:

Mình đang muốn tối ưu URL mất hiển thị ngày tháng trong blog wordpress. Hiện tại nó không có chổ chỉnh “permalinks” mong ae khai sáng hộ
Nguồn: Redirecting...