http://demo.webslesson.info/javascript-live-data-search Bác nào nhận làm cái này giúp em với ạ

Câu hỏi từ Group FB:
http://demo.webslesson.info/javascript-live-data-search
Bác nào nhận làm cái này giúp em với ạ
Nguồn: Redirecting...