#hoidap Em đang muốn học lập trình php, sql, Mục tiêu là làm chủ được wp, viết plugin, và webapp chạy PHP. Mọi người gợi ý giúp e khóa học online nào tốt và hợp với người mới ạ. E cảm ơn mọi người.

Câu hỏi từ Group FB:
#hoidap
Em đang muốn học lập trình php, sql, Mục tiêu là làm chủ được wp, viết plugin, và webapp chạy PHP. Mọi người gợi ý giúp e khóa học online nào tốt và hợp với người mới ạ. E cảm ơn mọi người.
Nguồn: Redirecting...