Hỏi lèm bèm thêm câu nữa Plugin nào tốt nhất - dễ dùng, đẹp - cho việc phân quyền cho phép người dùng đăng bài vào một thư mục chỉ định hở các bác. Bổ sung: Cho người dùng dễ dàng quản lý các bài của mình ở trang của user

Câu hỏi từ Group FB:
Hỏi lèm bèm thêm câu nữa

Plugin nào tốt nhất - dễ dùng, đẹp - cho việc phân quyền cho phép người dùng đăng bài vào một thư mục chỉ định hở các bác.

Bổ sung: Cho người dùng dễ dàng quản lý các bài của mình ở trang của user
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/793164208051139/