[HỎI] Anh /Em hay dùng dịch vụ nào để nhận diện số điện thoại với các truy vấn dùng 3/4G truy cập vào website của mình?

Câu hỏi từ Group FB:
[HỎI] Anh /Em hay dùng dịch vụ nào để nhận diện số điện thoại với các truy vấn dùng 3/4G truy cập vào website của mình?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/649665665734328/