Hỗ trợ checkout form

Mọi người giúp e với. E dùng Custom Form Woocomere mà khi thực hiện thanh toán Form không nhận được thông tin khách điền vào.

Mong được giúp đỡ.

cho xin 500 Đ hình ảnh đi bác , với custom form là plugin hả , hay mặc định của woo

1 Like

Bác chỉ rõ là bác làm trang nào, trường nào không nhận, dẫn thêm Plugin bác dùng cho mọi người xem.